Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego – 25 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Zamawiający:

URZĄD GMINY BIAŁOPOLE

Link do postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104994

 

Share your thoughts