Realizacja w 2022 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zamawiający: URZĄD GMINY ŚWINICE WARCKIE

Link do postępowania: https://www.swinicewarckie.com.pl/asp/wojt-gminy-swinice-warckie-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2022-roku,2,artykul,1,2915

Share your thoughts