Dostawa z instalacją i konfiguracją urządzeń informatycznych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zamawiający:

URZĄD GMINY BIAŁOPOLE

Link do postępowania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105027

 

Share your thoughts