DOSTAWA AKCESORIÓW ENDOSKOPOWYCH I PROTEZ DLA SP ZOZ w ŁĘCZNEJ

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZNEJ

Link do postępowania:

https://www.spzoz.powiatleczynski.pl/aktualnosci,show,979,przetarg-na-podstawie-art-275-pkt-1-w-trybie-podstawowym-bez-negocjacji-na-dostawe-akcesoriow-endoskopowych-i-protez-dla-sp-zoz-w-lecznej.html

 

 

Share your thoughts