Budowa przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający:

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁOWIEC

Link do postępowania:

https://bip.szydlowiec.pl/zamowienia_publiczne/11/349/Budowa_przedszkola_Samorzadowego_nr_1_przy_ul__Wschodniej_7__E2_80_93_Gmina_Szydlowiec_w_formule__E2_80_9Ezaprojektuj_i_wybuduj_22/

Share your thoughts