Obsługa techniczna XXXIII Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy

Zamawiający: MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da1d43-6980-b222-5d92-28000183a807

Share your thoughts