LUBInclusiON działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych

Zamawiający: URZĄD GMINY LUBLIN

Link do postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/104600

Share your thoughts