Dostawa opasek bezpieczeństwa wraz z usługami świadczenia całodobowej pomocy na odległość na rzecz seniorów

Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBARTOWIE

Link do postępowania: https://mopsl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=171&p1=szczegoly_zal&p2=507750

Share your thoughts