Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych oraz produktów leczniczych na potrzeby SP ZOZ w Hajnówce-uzupełnienie

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE

 

Link do postępowania: https://spzozhajnowka.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/330729/zakup-i-dostawa-srodka-dezynfekcyjnych-oraz-produktow-leczniczych-na-potrzeby-sp-zoz-w-hajnowce-uzupelnienie

Share your thoughts