Wykonanie robót remontowych w budynku oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce przy ul. Badowskiego 6 na działce nr ewid. 1194/2

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD GMINY RUDKA

Link do strony z postępowaniem:

https://bip-ugrudka.wrotapodlasia.pl/Przetargi/Aktualne/aktualne-postepowania.html

 

Share your thoughts