Modernizacja, dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych z dostawą niezbędnego sprzętu w ramach realizacji projektu „Rozwój e-usług Gminy Perlejewo”.

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD GMINY PERLEJEWO

 

Link do strony z postępowaniem:

https://bip.ug.perlejewo.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia/ogloszenia-o-przetargach/przetarg-na-modernizacja-dostawa-i-wdrozenie-systemow-informatycznych-oraz-uruchomienie-e-uslug-publicznych-z-dostawa-niezbednego-sprzetu-w-ramach-realizacji-projektu-rozwoj-e-uslug-gminy-perlejewo.html

 

Share your thoughts